Uncategorized
Stikstof

Stikstof

De laatste jaren is dit concept veel op het nieuws… “stikstof”. Het veroorzaakt veel problemen en onder andere de opwarming van de aarde. Maar wat is stikstof nou precies en hoe komt het dat het nou zo ver is gekomen? 

Stikstof is een kleurloos en geurloos gas wat in de lucht zit. Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. Stikstof is zelf niet schadelijk voor mensen dieren en planten maar, er zijn wel schadelijke combinaties zoals stikstof en waterstof of stikstof en ammoniak. Dit noem je stikstofoxiden. De hoeveelheid van stikstofoxiden in de lucht noem je concentratie. Stikstofoxiden komen vooral door industrie de lucht in. Denk dan bijvoorbeeld aan uitlaatgassen en uitstoot van fabrieken. Ammoniak komt vooral in de lucht door veeteelt. en een overig klein deel van bouw en industrie. Boeren bemesten hun land met dieren mest of kunstmest. Als ze dit aan het doen zijn verdampt een klein deel en dat komt in de lucht terecht. 

Het stikstofprobleem bestaat uit 3 delen, Hoeveel zit er in de lucht? (concentratie) Hoe komt het in de lucht? (emissie) en hoe komt het in de grond? (depositie) Een te hoge concentratie is schadelijk voor de gezondheid van de mens met name de longen. Ook zullen astmapatiënten hier dan ook veel last van hebben. Het gevolg van teveel stikstof in de grond is daar in tegen veel groter. Als er teveel stikstof in de grond zit kan dit grote gevolgen hebben op de biodiversiteit. Planten hebben stikstof nodig om beter te groeien maar, als planten teveel stikstof krijgen smoren ze en gaan ze uiteindelijk dood aan een overdosis. Als planten doodgaan gaan dieren ook dood en uiteindelijk heeft dit dus grote gevolgen op de kringloop. Het natuurlijk nog lang niet zover heen maar door het al op tijd aan te pakken voorkomen we samen dat het escaleert.

Geef een antwoord